Loading. Please wait.

CREASOL

Advanced Analytics

MARKNADENS MEST GENERÖSA

VideoAnalys

Vi har videoanalys för alla områden!

Oavsett om du behöver analys för att detektera inkräktare eller öppna grindar/dörrar för godkända personer eller fordon eller om du behöver analysera beteenden i en butik så hanterar vårt system det tryggt och säkert via Creasol Analytics Cloud Service.

All analys programmeras unikt för respektive kund, viss typ av analys kräver exempelvis väktaråtgärd medans annan typ av informationsanalys skickas via mail eller push direkt till dig som slutanvändare av systemet.

För butiksanalysen skickas automatiskt kontinuerligt rapporter enligt fastställda tider.
ETT URVAL AV VÅRA VALINGASTE DETEKTERINGSOMRÅDEN

Audio Analytics (Glaskross, skrik, vapenskott etc.)
Fire Analytics (Detektering av brand och rök.)
Burglar Analytics (detektering av inkräktare på valda ytor)
License Plate Analytics (Nummerplåtsavläsning)
People Count Analytics (Pesronräknare och köhanteringsanalys.)
Heat Map Analytics (Analys för besöksstatistik i butik.)
Fence Analytics (Virtuella staket för detektering runt ett helt område.)
Face Detection Analytics (Ansiktsigenkänning.)