Välj full HD under "settings"

Som standard öppnas filmerna i endast 320p för att ses i minimerat läge, ändra till 1080p för att se originalkvalité.

Utomhus detektering, kamera monterad på 20m höjd, detektering 450m x 300m!
WDR Motljuskompensation
Utomhus detektering natt, kamera monterad på 20m höjd, detektering 450m x 300m!
Varifokal motoriserad lins för största möjliga upptagningsförmåga.