Vår tjänst Camera On Cloud sänder nu larm via krypterat godänt protokoll SIA III, detta medför att alla larmcentraler kan ta mot larm och videoverifikat från vår kameraövervakningstjänst.